Mittaus- ja suunnittelupalvelua nykyaikaisilla ohjelmilla ja mittalaitteilla.

Suunnitelmien pohjaan käytetään maastossa mitattua aineistoa. Tarkka mittaus maastossa antaa hyvän pohjan kaikille suunnitelmille. Kaikki suunnitelmat tallennetaan sähköisessä muodossa, jotta niiden joustava jatkokäyttö on mahdollista.

Mittaukset tehdään takymetri- tai gps-mittauksina. Käytössämme on mm. RTK VRS Gps- mittauslaitteet.

Maastomittauksissa pidämme tärkeänä, että saamme työt toteutettua tarkasti huomioiden alueen yksityiskohdat. Maastotöiden joustavan etenemisen olemme varmistaneet mm. maastokelpoisilla ajoneuvoilla.

Hyvällä mittauskalustolla voimme hyödyntää suotuisat mittaussäät tehokkaasti.


Copyright © 2024 Mittakolmio Ky | SiteEngine © Megative Tmi. All Rights Reserved.